Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

obor
Malba

vedoucí ateliéru
doc. akad. mal. Aleš Ogoun

kontaktní informace
kancelář / LS-316
e-mail /
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

informace k přijímacímu řízení

seznamte se s ateliérem zde

o ateliéru

Vnímáme skrze barvy okolní svět od mala zcela spontánně a většinou si tuto schopnost udržujeme  alespoň do počátku dospělosti. Dříve či později je ale naše  přirozenost vystavena tlaku společnosti a schopnost širšího vnímání je zadupána agresivním civilizačním  balastem a  vizuálním  smogem.  Reklamy, účelové  mediální vizualizace a kmitočty  zjednodušených  informací  nás  nenápadně  zbavují  našeho vlastního vidění i myšlení a vnucují  nám účelově to své.
 
V našem atelieru zastáváme malířské teze, které se snaží vrozenou citlivost naopak stimulovat, probudit vlastní schopnost vidění a uvažování v intencích malby, která je založena na výpovědní a emocionální funkci barvy, jak z formálního,  tak  z obsahového hlediska. Chceme se vyhnout   barevně zjednodušené tvorbě. Zároveň hledáme takové výrazové formy, které budou srozumitelné současnosti. Kvůli rozšíření  pohledu holdujeme přátelskému hostováním dalších známých současných umělců.  S malbou a obrazem pracujeme jako se samostatnými nositeli neverbálních sdělení. Zabýváme se základními principy malířské řeči a malířskými obsahovými vrstvami prostřednictvím většiny klasických médií ( tempera,akvarel,pastel,akryl,olej ) až k malbě transformované elektronickými médii a hledáním dalších možností nejnovějších technik a materiálů.


Osvojení řemeslných dovedností v klasických disciplínách malby na přenosných podložkách, ale také v nástěnné malbě, je přitom průvodním jevem výuky zejména v prvních semestrech. Neméně důležitý je rozvoj kreativního myšlení, schopnosti umět vyjadřovat prostřednictvím malby své názory, postoje a vazby k aktuálním problémům společnosti, stavu okolního prostředí a k duchovnímu odkazu minulosti a jeho hmotným projevům.
Posluchači všech specializací oboru Ilustrace a grafika mohou vystavovat své nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i magisterské práce v plzeňských výstavních prostorech, které FDULS spravuje. Zároveň mají studenti možnost prezentovat svojí nejkvalitnější tvorbu i mimo Plzeň. Studenti mohou absolvovat stáže na jiných uměleckých školách v ČR i zahraničí, samozřejmou součástí studia je účast na uměleckých projektech a výtvarných akcích pod odborným vedením pedagogů. Plenér mohou studenti absolvovat ve výukovém středisku ZČU na zámku Nečtiny, ale i v zahraničí.

 charakteristika oboru, uplatnění absolventů

Výuka oboru Ilustrace a grafika je v rámci jednotlivých specializací uskutečňována ateliérovou formou. Absolvent disponuje v rámci oboru znalostmi klasických i nových technických prostředků a je schopen je využívat samostatně i ve vhodných kombinacích. Získanou průpravu dokáže využít dle jednotlivých specializací jako samostatný tvůrce či jako člen tvůrčích týmů,  v muzeích, galeriích a dalších kulturních institucích, ve školských institucích, veřejné správě, v podnikové sféře, v oblasti web designu, v animačním studiu, jako výtvarný redaktor v nakladatelství a vydavatelství, při tvorbě e-learningu, didaktických pomůcek apod. Uplatnění nalezne při řešení úkolů ve veřejném prostoru, v rámci výstavních a expozičních projektů i ve spolupráci s architektonickou tvorbou. Jeho znalosti a zkušenosti jsou rovnoměrně rozloženy mezi odborné praktické dovednosti, teoretické znalosti v oblasti výtvarné kultury a tvůrčí schopnosti. Absolvent je schopen získanou průpravu využít k vlastnímu názorovému vyjádření i k originálně zvládnutým řešením zadaných úkolů.


Absolventi tohoto tříletého magisterského studia jsou velmi dobře vybaveni pro uplatnění v praxi. Nejnadanější absolventi mohou po splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat v navazujícím magisterském studiu na FDULS nebo na  jiné VŠ v České republice, případně v zahraničí.

přijímací zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do magisterského studia FDULS naleznete zde.

příprava na přijímací talentové zkouškyB

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do magisterského studia FDULS naleznete zde. Podmínkou přijetí je minimálně bakalářský vysokoškolský titul Bc. a úspěšné absolvování jednodenní přijímací talentové zkoušky. Bližší informace viz www.zcu.cz, sekce Přijímací řízení), kontakt: Mgr. M. Jeriová, tel. +420 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů, zveřejněných na webových stránkách FDULS (viz Státní závěrečná zkouška zde).
Součásti SZZ jsou:
•    obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části magisterské práce,
•    zkouška z teorie a dějin oboru (specializace),
•    zkouška z dějin umění

magisterská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné magisterské práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.
Příklady témat magisterských prací:

TVŮRČÍ PROCES JAKO CESTA ENERGIE A DUCHA /  Cyklus obrazů nebo výtvarné artefakty /  Hlavní prioritou tvůrce je tvůrčí  proces. Jde o malířský projekt, podložený průkazně řízenou činností, vedoucí k této seberealizaci.
V KONTEXTU DOBY /  Cyklus obrazů /  Malířský pokus o reflexi vlastního vnímání současné sociální, etické, morální, ekologické či jiné reality.
SPECIFICKÁ ČESKÁ CESTA /  Cyklus obrazů/ Vlastní tvorba vycházející z libovolného charakteristicky českého typu malby jako východiska
SKRYTÉ VÝZNAMY / Cyklus obrazů /  Symbolika, tajemství, skrytý obsah či jiná forma neprvoplánové výpovědi malbou.

 

Výuka oboru Ilustrace a grafika je v rámci jednotlivých specializací uskutečňována ateliérovou formou. Absolvent disponuje v rámci oboru znalostmi klasických i nových technických prostředků a je schopen je využívat samostatně i ve vhodných kombinacích. Získanou průpravu dokáže využít dle jednotlivých specializací jako samostatný tvůrce či jako člen tvůrčích týmů,  v muzeích, galeriích a dalších kulturních institucích, ve školských institucích, veřejné správě, v podnikové sféře, v oblasti web designu, v animačním studiu, jako výtvarný redaktor v nakladatelství a vydavatelství, při tvorbě e-learningu, didaktických pomůcek apod. Uplatnění nalezne při řešení úkolů ve veřejném prostoru, v rámci výstavních a expozičních projektů i ve spolupráci s architektonickou tvorbou. Jeho znalosti a zkušenosti jsou rovnoměrně rozloženy mezi odborné praktické dovednosti, teoretické znalosti v oblasti výtvarné kultury a tvůrčí schopnosti. Absolvent je schopen získanou průpravu využít k vlastnímu názorovému vyjádření i k originálně zvládnutým řešením zadaných úkolů.

Absolventi tohoto tříletého bakalářského studia jsou velmi dobře vybaveni pro uplatnění v praxi. Nejnadanější absolventi mohou po splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat v navazujícím magisterském studiu na FDU nebo na  jiné VŠ v České republice, případně v zahraničí.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E