Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

o ateliéru

Animace v současné době opouští a překračuje hranici svého původního teritoria (animovaný film) a stává se doprovodnou disciplínou mnoha výtvarných a dramatických oborů, kde pohyb a děj jsou hlavními stylotvornými prvky.

Navazující magisterský stupeň studuje animaci jako disciplínu, která se dnes rychle etabluje v široké škále mnoha grafických profesí a stává se tak dalším uměleckým prostředkem, nikoliv cílem, v oblasti nových medií. Proto je studium určeno nejen absolventům – bakalářům animované tvorby, ale i talentovaným studentům z příbuzných atelierů (ilustrace, komiks, grafický design, fotografie, intermedia, multimédia…), kteří jsou schopni svoji výtvarnou invenci rozvinout a použít v čase – tedy v různých formách zaměřených na animovanou grafiku nebo i dramatickou dějovou stavbu.

Cílem magisterského stupně není jen rutinní znalost aplikací a dovedností při realizaci komerčních filmových zakázek, ale hledání nových cest ve velkém prostoru digitálních medií, kam animace rychle proniká a původní umělecké formy přetváří do nových modifikací.

Absolvent magisterského stupně má možnost využít svůj talent a znalosti animačních a grafických softwarů v různých oblastech (film, divadlo, televize, web, mobilní aplikace), kde kromě kultivovaného výtvarného projevu jsou pohyb a děj základním předpokladem.

Uplatnění absolventa našeho atelieru má z hlediska současného prudkého vývoje digitálních animací optimální možnosti a záleží jen na úrovni talentu, štěstí a schopnostech každého jednotlivce, jestli se stane výrobním článkem řetězu digitální konfekce, nebo i svobodným a nezávislým autorem tam, kde animace je součástí uměleckého díla.

Během studia mohou posluchači své nejkvalitnější semestrální, klauzurní a v závěru studia i diplomové práce pravidelně vystavovat v několika plzeňských galeriích, jež fakulta spravuje, ale i v dalších výstavních prostorech v Plzni i mimo Plzeň. Posluchači mohou absolvovat studijní stáže na jiných vysokých školách v ČR i zahraničí, součástí studia je zapojení studentů pod odborným vedením pedagogů do mnoha uměleckých projektů a výtvarných akcí.

V letním semestru 2013 uspořádal ateliér sérii přednášek předních osobností české animace, digitální ilustrace a dramaturgie. Právě o sdílené dramaturgii a také o trendech a výzvách v divadle, instalacích, filmu a multimédiích hovořil na půdě naší fakulty 11. dubna 2013 prof. Miloslav Klíma. Text jeho přednášky je k dispozici zde. V letním semestru 2014 následovaly specializované přednášky českých odborníků o motion designu, vizuálních efektech, současných technologiích animace na webu a počítačových hrách, přednášeli tu i světově proslulí tvůrci Borivoj Dovnikovič a Priit Pärn.

přijímací zkoušky

Podrobné informace týkající se přijímacího řízení do magisterského studia FDULS naleznete zde. Podmínkou přijetí je minimálně bakalářský vysokoškolský titul Bc. a úspěšné absolvování jednodenní přijímací talentové zkoušky. Bližší informace viz www.zcu.cz, sekce Přijímací řízení), kontakt: Mgr. M. Jeriová, tel. +420 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

příprava na přijímací talentové zkoušky

V případě zájmu má uchazeč možnost před přijímacím řízením po předchozí domluvě konzultovat své domácí práce s vedoucím zvoleného ateliéru (kontakt: Lucie Balíková, tel. +420 377 636 801, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ). Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Jako přípravu na vlastní talentové zkoušky mohou uchazeči absolvovat v rámci placeného celoživotního vzdělávání na FDU celosemestrální umělecké kurzy (informace viz www.fdu.zcu.cz, sekce Celoživotní vzdělávání, kontakt Mgr. M. Jeriová, tel. 377 636 715, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) či intenzivní týdenní umělecké kurzy během každoroční mezinárodní letní školy umění ArtCamp (informace viz www.fdu.zcu.cz/artcamp kontakt: Mgr. M. Kohoutková, tel. +420 377 636 716, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ).

Po splnění podmínek přijímacího řízení a následném přijetí na FDU mohou být studentům tyto úspěšně absolvované kurzy při dodržení stanovených podmínek uznány v rámci svého studijního plánu jako absolvované. 

státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jen SZZ) je uskutečňována formou všeobecné rozpravy dle zadaných okruhů.
Součásti SZZ jsou
•    obhajoba předem vypracované a předložené praktické i teoretické části diplomové práce,
•    zkouška z teorie a dějin oboru,
•    zkouška z dějin umění a estetiky

magisterská práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je vypracování a obhájení závěrečné diplomové práce, jež obsahuje teoretickou část i vlastní umělecké dílo.

Příklady témat diplomových prací

U diplomových prací se zpracování tématu odlišuje od bakalářských prací rozsahem a hloubkou uchopení tématu.
•    Filmová adaptace povídky, pohádky, bajky, básně
•    Filmové zpracování vlastního námětu
•    Hudební klip
•    Série animovaných spotů pro TV nebo web
•    Animace v multimediálních projektech
•    Redesign úvodních titulků hraného nebo animovaného filmu
•    Interaktivní animace – počítačová hra
•    Interaktivní animace – informační panel (didaktická pomůcka)
•    Interaktivní animace – e-book
Každý student má možnost navrhnout vlastní individuální téma.

 

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E