Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

aktuality

Přijímací řízení

Ubytování na kolejích

Informace k ubytování na kolejích ZČU pro ak. rok 2021/2022

Informace k odevzdání povinných příloh pro uchazeče do MgA. studia

Informace k odevzdání povinných příloh pro uchazeče do navazujícího magisterského studia na akad. rok ...

Dodatek k dokumentu Podmínky přijímacího řízení do MgA. studia

Dodatek k dokumentu Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia Fakulty designu a umění ...

Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia FDU pro ak. r. 2021/22

Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU ...

Požadavky na portfolia prací pro přijímací řízení do MgA. studia pro ak. r. 2021/22

Požadavky jednotlivých ateliérů na podobu portfolií prací pro přijímací řízení do navazujícího magisterského studia ...

Informace k odevzdání výtvarných úkolů vypracovaných ve 2. části přijímacího řízení

Informace k odevzdání výtvarných úkolů vypracovaných ve 2. části přijímacího řízení do bakalářských programů ...

Dodatek k dokumentu Podmínky přijímacího řízení

Dodatek k dokumentu Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studia Fakulty designu a umění Ladislava ...

Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studia

Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity ...

Informace k odevzdání elektronického portfolia

Informace k odevzdání elektronického portfolia prací pro uchazeče do nově akreditovaných programů bakalářského studia ...

Závěrečná zpráva přijímací řízení 2020/2021

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O UKONČENÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/21 DO BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH ...

Informace pro cizince k úhradě poplatku za přijímací řízení

Informace pro cizince k úhradě poplatku za přijímací řízení FDU pro ak. r. 2021/2022

...

elektronická úřední deska

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/22

Průběžná zpráva o přijímacím řízení do bakalářských a navazujících magisterských programů Fakulty designu a ...

Vyhláška děkana č. 5D/2021

Klauzurní postupové zkoušky (KPZ) a zkoušky z hlavních ateliérů v letním semestru ak. r. ...

Vyhláška děkana č. 4D/2021

Složení komisí pro přijímací řízení do navazujícího magisterského studia Fakulty designu a umění Ladislava ...

Vyhláška děkana č. 3D/2021

Složení zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a navazujícím magisterském studiu na ...

Nedoručená rozhodnutí

Nedoručená rozhodnutí z přijímacího řízení do bakalářského studia pro ak. r. 2021/2022

Dodatek k dokumentu Podmínky přijímacího řízení do MgA. studia

Dodatek k dokumentu Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia Fakulty designu a umění ...

Vyhláška děkana č. 2D/2021

Kvalifikační práce a státní závěrečné zkoušky na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara

Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia FDU pro ak. r. 2021/22

Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU ...

Vyhláška děkana č. 19D/2020

Disciplinární komise FDU

Vyhláška děkana č. 18D/2020

Složení komisí pro přijímací řízení do programů bakalářského studia Fakulty designu a umění Ladislava ...

Dodatek k dokumentu Podmínky přijímacího řízení

Dodatek k dokumentu Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studia Fakulty designu a umění Ladislava ...

Kandidáti do AS FDULS

Volby do AS ZČU úterý 3.11. 13.00 - 16.00 a ve středu 4.11. od10.00 ...

Vyhláška děkana č. 17D/2020

Termínovník činností ve studijní oblasti v ak. r. 2020/2021

Seznam voliču 2020

Volební část: AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

Vyhláška děkana č. 14D/2020

Mimořádná opatření na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara

Vyhláška děkana č. 12D/2020

Podmínky přiznání a výplata stipendií v akademickém roce 2020/2021

Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studia

Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity ...

Vyhláška děkana č. 7D/2020

Termínovník CŽV ak. roku 2020/21

Vyhlášení voleb do AS FDULS

Vyhlášení voleb do AS FDULS 2. – 6. 11. 2020

Informace k odevzdání elektronického portfolia

Informace k odevzdání elektronického portfolia klauzurních a semestrálních prací v LS ak. r. 2019/2020

...

Vyhláška děkana č. 4D/2020

Řád klauzurních postupových zkoušek

Vyhlášení konečných výsledků doplňovacích voleb do AS ZČU

Konečné výsledky doplňovacích voleb do AS ZČU pro volební celek FDULS na volební část ...

Předběžné výsledky voleb do AS ZČU

Zápis z jednání volební komise AS FDULS ze dne 5. 3. 2020
(předběžné výsledky ...

Kandidátní listina - doplňující volby do AS ZČU - FDULS

Oprávněnými voliči jsou všichni studenti FDULS.

Doplňující volby do AS ZČU studentské části FDULS

Termín doplňujících voleb do AS ZČU za volební celek FDULS

4. - 5. 3. 2020 ...

Návrh kandidáta do AS ZČU za FDULS

Tiskopis Návrh kandidáta do AS ZČU za FDULS

Harmonogram doplňovacích voleb do AS ZČU do studentské části

Obecný termín doplňovacích voleb do AS ZČU – ve dnech 2. 3. – 6. ...

Doplňovací volby do AS ZČU studentské části

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS ZČU do studentské části volebního celku Fakulty designu a umění ...

Vyhláška děkana č. 11D/2018

Rozpočtová pravidla FDULS 2018

Vyhláška děkana č. 4D/2018

Kontrola plagiátorství u kvalifikačních prací

Vyhláška děkana č. 3D/2018

Regulace počtu vedených kvalifikačních prací

První volby do Akademického senátu FDULS

Návrhy na kandidáty pro obě volební části.

Volební program kandidáta na děkana Doc. Josef Mištera

Volební teze děkana - Doc. Josef Mištera

Vyhlášení voleb do AS FDU LS

Obecný termín voleb do Akademického senátu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara na dny ...

Vyhláška děkana č. 4D/2017

Rady studijních programů

Vyhláška děkana č. 13D/2016

Ustanovení vedoucích kateder
Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni

dodatek č. 2 k vyhl. 12D/2016

Dodatek č. 2 k Vyhlášce č. 12D/2016
Jmenování akademických funkcionářů
Fakulty designu a umění ...

Dodatek č. 1 k Vyhlášce č. 12D/2016

Jmenování akademických funkcionářů

Vyhláška děkana č. 12D/2016

Jmenování akademických funkcionářů
Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni

listina návrh do voleb AS FDU

Návrh kandidáta do AS ZČU za volební celek FDU na rok 2015

Rozhodnutí děkana č. 23D/2014

Zastupování děkana proděkanem pro studijní a pedagogické záležitosti

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E