SUTNARKA
20
2 2 3 4 5 6 7 8 9  
  1 2 3 4 5 6 7 8 0

BEST OF KLAUZURY

Úplný život v klauzuře by pro umění znamenal pohromu. Sebepatření je horizontem Narcise, práce pro pedagoga je „pouhou“ vzdělávací transmisí, práce vystavená veřejnému posouzení teprve nabývá charakter úplného kulturního experimentu. Navzdory okolnostem, vystavujeme. Virtuálně, chlubně, toužebně po kritice a pochvale. Jen račte vstoupit! Host do domu…

Living entirely in seclusion would be a disaster for art. Beholding one’s self is the horizon of Narcissus. Creating artworks for a teacher is a “mere” didactic transmission; an artwork can take on the full character of a cultural experiment only when it is exhibited and exposed to public judgement. Despite the circumstances, we carry on with our exhibitions. Virtually, with pride, longing for criticism and praise. Please enter! All guests are welcome…

Jindřich Lukavský - proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti

Online prezentace „Best of Klauzury“ nabízí pohled na semestrální práce z ateliérů designu a krásných umění Sutnarky. Stejně jako mnoho dalších institucí jsme se i my museli vypořádat s obdobím povinné karantény a nacházet způsoby, jak se v této úplně nové situaci vzájemně podporovat. Výsledky, které zde vidíte, chápejte jako fragmenty kreativního procesu našich talentovaných studentů. Procesu, který prokázal svou odolnost a který – stejně jako každá forma umělecké tvorby – neustále pokračuje.

The online presentation “Best of Klauzury” offers the visitor a sneak peek at the semester results of the design and fine arts ateliers of Sutnarka. Like many other institutions, we too have been challenged by the mandatory period of quarantine and equally found ways to support each other to get through this unprecedented time. The results shared here are to be seen as fragments of the creative process of our talented students; a process that has shown resilience and like every form of art-making, is always continuing.

Kurátor Jan Van Woensel

PREVIEW

Design: Alexander Dym