Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

elektronická úřední deska

Dokumenty

Řadit podle : Název | Datum | Staženo [ Vzestupně ]

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/22

Průběžná zpráva o přijímacím řízení do bakalářských a navazujících magisterských programů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni pro ak. rok 2021/2022

Vyhláška děkana č. 5D/2021

Klauzurní postupové zkoušky (KPZ) a zkoušky z hlavních ateliérů v letním semestru ak. r. 2020/2021, komise pro KPZ FDU, oborové subkomise pro KPZ a pro zkoušky z hlavních ateliérů

Vyhláška děkana č. 4D/2021

Složení komisí pro přijímací řízení do navazujícího magisterského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara pro ak. rok 2021/22

Vyhláška děkana č. 3D/2021

Složení zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a navazujícím magisterském studiu na FDU v ak. r. 2020/2021

Nedoručená rozhodnutí

Nedoručená rozhodnutí z přijímacího řízení do bakalářského studia pro ak. r. 2021/2022

Dodatek k dokumentu Podmínky přijímacího řízení do MgA. studia

Dodatek k dokumentu Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni pro akad. rok 2021/22

Vyhláška děkana č. 2D/2021

Kvalifikační práce a státní závěrečné zkoušky na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara

Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia FDU pro ak. r. 2021/22

Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni pro akad. rok 2021/22

Vyhláška děkana č. 18D/2020

Složení komisí pro přijímací řízení do programů bakalářského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara pro ak. r. 2021/2022

Dodatek k dokumentu Podmínky přijímacího řízení

Dodatek k dokumentu Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni pro ak. r. 2021/2022

Kandidáti do AS FDULS

Volby do AS ZČU úterý 3.11. 13.00 - 16.00 a ve středu 4.11. od10.00 - 13.00

Vyhláška děkana č. 17D/2020

Termínovník činností ve studijní oblasti v ak. r. 2020/2021

Seznam voliču 2020

Volební část: AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

Vyhláška děkana č. 14D/2020

Mimořádná opatření na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara

Vyhláška děkana č. 12D/2020

Podmínky přiznání a výplata stipendií v akademickém roce 2020/2021

Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studia

Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni pro ak. r. 2021/2022

Vyhlášení voleb do AS FDULS

Vyhlášení voleb do AS FDULS 2. – 6. 11. 2020

Informace k odevzdání elektronického portfolia

Informace k odevzdání elektronického portfolia klauzurních a semestrálních prací v LS ak. r. 2019/2020

Vyhláška děkana č. 4D/2020

Řád klauzurních postupových zkoušek

Vyhlášení konečných výsledků doplňovacích voleb do AS ZČU

Konečné výsledky doplňovacích voleb do AS ZČU pro volební celek FDULS na volební část studentskou

Předběžné výsledky voleb do AS ZČU

Zápis z jednání volební komise AS FDULS ze dne 5. 3. 2020
(předběžné výsledky voleb do AS ZČU)

Doplňující volby do AS ZČU studentské části FDULS

Termín doplňujících voleb do AS ZČU za volební celek FDULS

4. - 5. 3. 2020 ve vstupní hale budovy FDULS

Návrh kandidáta do AS ZČU za FDULS

Tiskopis Návrh kandidáta do AS ZČU za FDULS

Harmonogram doplňovacích voleb do AS ZČU do studentské části

Obecný termín doplňovacích voleb do AS ZČU – ve dnech 2. 3. – 6. 3. 2020

Doplňovací volby do AS ZČU studentské části

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS ZČU do studentské části volebního celku Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara

Vyhláška děkana č. 4D/2018

Kontrola plagiátorství u kvalifikačních prací

Vyhláška děkana č. 3D/2018

Regulace počtu vedených kvalifikačních prací

První volby do Akademického senátu FDULS

Návrhy na kandidáty pro obě volební části.

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E