Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

akademický senát FDU

Funkční období 1.1.2021 do 31.12.23

předsednictvo AS FDU:

MgA. Mgr. Bedřich Kocman - předseda

MgA. Luděk Míšek - místopředseda

MgA. Marie Kohoutová  - zástupce pedagogické komory

Mgr. art. Štěpán Soutner - tajemník

BcA. Eliška Hanzlíčková- zástupce studentské komory

 

senátoři (katedra Design):

MgA. Marie Kohoutová

e-mail / markohou@fdu.zcu.cz

Mgr. art. Štěpán Soutner

e-mail / ssoutner@fdu.zcu.cz

Mgr. art. Jan Korabečný

e-mail / jkorabec@fdu.zcu.cz

MgA. Mgr. Pavel Trnka

e-mail / ptrnka@fdu.zcu.cz

BcA. Eliška Hanzlíčková

e-mail / ehanzlic@students.zcu.cz

senátoři (katedra Výtvarná umění):

MgA. Mgr. Petra Soukupová

e-mail / pmakrlik@fdu.zcu.cz

doc. akad. mal. Vladimír Merta

e-mail / vmerta@fdu.zcu.cz

MgA. Mrg. Bedřich Kocman

e-mail / bkocman@fdu.zcu.cz

doc. Luděk Míšek

e-mail / lmisek@fdu.zcu.cz

Tomáš Leba

e-mail / lebat@students.zcu.cz

Pavla Hlaváčová

e-mail / phlavaco@students.zcu.cz

 

Záznamy ze zasedání akademického senátu ke stažení:

MgA. Marie Kohoutová

Dokumenty

Řadit podle : Název | Datum | Staženo [ Vzestupně ]

Zápis AS FDULS13. 1. 2021

1. volba předsednictva AS FDULS
2. projednání návrhu doktorského studijního programu
3. různé

Zápis AS FDULS 11. 12. 2020

1. Vyhlášení podmínek přijetí do navazujících magisterských programů pro rok 2021/2022
2. Jmenování disciplinární komise
3. různé

Zápis předsednictva AS FDULS 4. 12. 2020

1. Vyhlášení podmínek do navazujících magisterských programů pro rok 2021/2022
2. Jmenování disciplinární komise
3. Hlasování o možnosti jednání pléna AS FDULS formou komunikace na dálku

Zápis zjednání AS FDULS 22. 7. 2020

1.Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studia ak. rok 2021 / 2022
2.Plán realizace strategického záměru rok 2020
3.Změny Statutu FDULS
4.různé

Zápis zjednání AS FDULS 24. 6. 2020

Program jednání: 1.podmínky přijímacího řízení do nově akreditovaných navazujících programů magisterského studia akademický rok 2020/2021
2.různé

Zápis z jednání pléna AS FDULS 2. 6. 2020

1. rozpočet FDULS na rok 2020
2. usnesení o obecném termínu voleb do AS FDULS
3. různé

Vyhlášení voleb do AS FDULS

Vyhlášení voleb do AS FDULS 2. – 6. 11. 2020

Zápis z jednání pléna AS FDULS 16. 12. 2019

Program jednání:
Projednání a vyjádření se k záměru akreditace studijních programů na FDULS.

Zápis z jednání předsednictva AS FDULS 9. 12. 2019

Program jednání:
1.Projednání a vyjádření se k záměru akreditace studijních programů na FDULS.
2.Různé

Zápis z jednání AS FDULS 16. 4. 2019

- Volba nového tajemníka AS FDULS
- Rozpočet FDULS na rok 2019
- Různé

Zápis z jednání AS FDULS 20. 3. 2019

- projednání materiálu sebehodnotící zprávy z oblasti umění.

Zápis z jednání AS FDULS 31. 10. 2018

- Hlasování o odvolání tajemnice AS FDULS
- Posouzení záměru o insti. akreditaci oblasti 31. Umění
- Schválení podmínek přijímacího řízení MgA. programů 2018/2019

Zápis z jednání předsednictva AS FDULS 17. 10. 2018

- odvolání tajemnice AS FDULS
 - Institucionální akreditace oblast 31. Umění
 - Podmínky přijímacího řízení MgA. 2018/2019
- Jmenování a odvolání členů disciplinární komise fakulty

Zápis z jednání pléna AS FDULS 18. 7. 2018

- Podmínky přijímacího řízení do bc. studia
- Plán realizace strategického záměru  rok 2018

Zápis z jednání předsdnictva AS FDULS 28. 6. 2018

- Podmínky přijímacího řízení do BcA. 2019 / 2020
- Plán realizace strategického záměru Fakulty  2018
- Různé

Zápis z jednání pléna AS FDULS 21. 5. 2018

1. rozpočtová pravidla FDULS
2. rozpočet FDULS
3. různé

Zápis z jednání předsdnictva AS FDULS 16. 5. 2018

1.    rozpočtová pravidla FDULS
2.    rozpočet FDULS
3.    Různé

Zápis z jednání pléna AS FDULS 25. 4. 2018

1.    změny délky studia na 4 roky bakalářského studia a 2 roky navazujícího magisterského studia
2.    změna názvu specializace Motion design na Interaktivní design.
3.    Různé

Zápis z jednání předsdnictva AS FDULS 19. 4. 2018

1.    Změna délky studia na 4 roky bakalářského studia a 2 roky navazujícího magisterského studia.
2.    Změna názvu specializace Motion design na Interaktivní design.
3.    Různé

Zápis z jednání pléna AS FDULS 26. 3. 2018

1.    Vytvoření pozice čtvrtého proděkana
a projednání jmenování Mgr. Arnošta Markse proděkanem pro tvůrčí činnost
2.    Různé

Zápis z jednání předsdnictva AS FDULS 19. 3. 2018

Program jednání:
1.    Vytvoření pozice čtvrtého proděkana
a projednání jmenování Mgr. Arnošta Markse proděkanem pro tvůrčí činnost
2.    Různé

Zápis z jednání pléna AS FDULS 21. 2. 2018

Program jednání:
1.    Volba členů předsednictva akademického senátu FDU LS
2.    Projednání anotací studijních programů připravených pro akreditaci
3.    Změna v obsazení umělecké rady fakulty
4.    Různé

Zápis z jednání pléna AS FDULS 20. 9. 2017

Program jednání:
První volba kandidáta na děkana Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Zápis jednání předsdnictva AS FDULS 21. 9. 2017

Program jednání:
1.bod               stanovení termínu dalšího jednání pléna AS FDULS
2.bod              stanovení programu jednání dalšího zasedání pléna AS FDULS

Zápis z jednání předsdnictva AS FDULS 1. 9. 2017

1.bod               vyjádření se případným námitkám proti platnosti kandidátních lístků
2.bod              určení termínu zasedání AS FDU LS na jehož programu bude 1.kolo 1. volby nového       děkana FDU LS

Zápis z jednání předsdnictva AS FDULS 14. 8. 2017

1.     Kontrola správnosti nominačních lístků s návrhy kandidátů na děkana FDULS

Zápis z jednání pléna AS FDULS 14.7. 2017

1.     Obecné informace o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 na FDULS
2.     Různé

Zápis z jednání pléna AS FDULS 6. 6. 2017

1.     Vyhlášení voleb kandidátů na děkana
2.     Vyhlášení voleb do AS FDULS za studentskou část
3.     Volby zástupce za volební část studenti do předsednictva AS FDULS

Návrhy na kandidáty as FDU LS 2017

Seznam kandidátů pro doplňující volby AS FDU ZČU.

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FDULS

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FDULS do studentské části studijního programu Design

Zápis z jednání pléna AS FDULS 26. 4. 2017

1.     Rozpočet FDULS
2.     Uvolnění rozpočtové rezervy
3.     Plán realizace SZ FDULS na rok 2017
4.     Fakultní delegát do RVŠ
5.    Různé

Zápis z jednání AS FDULS 13. 12. 2016

Program jednání:
1.      hlasování o schválení dokumentu Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia FDU LS ZČU v Plzni pro akad. rok 2017/2018
2.      projednání jmenování proděkana pro oblast rozvoje, strategie a projektové činnosti

Zápis z jednání pléna AS FDULS konaného dne 27. 9. 2016

Program jednání:

1.      Schválení složení disciplinární komise FDULS pro období 1. 10. 2016 – 30. 9. 2018
2.      Různé

Zápis z jednání AS 14.7. 2016

1. projednání nového člena umělecké rady FDULS 2. projednání jmenování nového proděkana 3. hlasování o podmínkách přijetí do bc. studia ak. rok 2017/18 4. volba nového tajemníka/tajemnice AS FDULS

Zápis z jednání pléna AS FDULS konaného dne 10.5. 2016

Program jednání:

1.       Rozpočet FDULS pro rok 2016
2.       Různé

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E