Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Vyhlášky děkana Fakulty designu a umění

Dokumenty

Řadit podle : Název | Datum | Staženo [ Vzestupně ]

Vyhláška děkana č. 6D/2021

Státní závěrečné zkoušky v ak. r. 2020/2021 (řádný termín)

Vyhláška děkana č. 5D/2021

Klauzurní postupové zkoušky (KPZ) a zkoušky z hlavních ateliérů v letním semestru ak. r. 2020/2021, komise pro KPZ FDU, oborové subkomise pro KPZ a pro zkoušky z hlavních ateliérů

Vyhláška děkana č. 4D/2021

Složení komisí pro přijímací řízení do navazujícího magisterského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara pro ak. rok 2021/22

Vyhláška děkana č. 3D/2021

Složení zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a navazujícím magisterském studiu na FDU v ak. r. 2020/2021

Vyhláška děkana č. 2D/2021

Kvalifikační práce a státní závěrečné zkoušky na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara

Vyhláška děkana č. 18D/2020

Složení komisí pro přijímací řízení do programů bakalářského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara pro ak. r. 2021/2022

Vyhláška děkana č. 17D/2020

Termínovník činností ve studijní oblasti v ak. r. 2020/2021

Vyhláška děkana č. 15D/2020

II. Dočasná mimořádná opatření na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara

Vyhláška děkana č. 14D/2020

Mimořádná opatření na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara

Vyhláška děkana č. 12D/2020

Podmínky přiznání a výplata stipendií v akademickém roce 2020/2021

Vyhláška děkana č. 4D/2020

Řád klauzurních postupových zkoušek

Vyhláška děkana č. 4D/2018

Kontrola plagiátorství u kvalifikačních prací

Vyhláška děkana č. 3D/2018

Regulace počtu vedených kvalifikačních prací

Rozhodnutí děkana č. 23D/2014

Zastupování děkana proděkanem pro studijní a pedagogické záležitosti

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E