Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

nahoru >

Vyhlášky děkana Fakulty designu a umění

Dokumenty

Řadit podle : Název | Datum | Staženo [ Sestupně ]

Rozhodnutí děkana č. 23D/2014

Zastupování děkana proděkanem pro studijní a pedagogické záležitosti

Vyhláška děkana č. 12D/2020

Podmínky přiznání a výplata stipendií v akademickém roce 2020/2021

Vyhláška děkana č. 14D/2020

Mimořádná opatření na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara

Vyhláška děkana č. 15D/2020

II. Dočasná mimořádná opatření na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara

Vyhláška děkana č. 17D/2020

Termínovník činností ve studijní oblasti v ak. r. 2020/2021

Vyhláška děkana č. 18D/2020

Složení komisí pro přijímací řízení do programů bakalářského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara pro ak. r. 2021/2022

Vyhláška děkana č. 2D/2021

Kvalifikační práce a státní závěrečné zkoušky na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara

Vyhláška děkana č. 3D/2018

Regulace počtu vedených kvalifikačních prací

Vyhláška děkana č. 3D/2021

Složení zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a navazujícím magisterském studiu na FDU v ak. r. 2020/2021

Vyhláška děkana č. 4D/2018

Kontrola plagiátorství u kvalifikačních prací

Vyhláška děkana č. 4D/2020

Řád klauzurních postupových zkoušek

Vyhláška děkana č. 4D/2021

Složení komisí pro přijímací řízení do navazujícího magisterského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara pro ak. rok 2021/22

Vyhláška děkana č. 5D/2021

Klauzurní postupové zkoušky (KPZ) a zkoušky z hlavních ateliérů v letním semestru ak. r. 2020/2021, komise pro KPZ FDU, oborové subkomise pro KPZ a pro zkoušky z hlavních ateliérů

Vyhláška děkana č. 6D/2021

Státní závěrečné zkoušky v ak. r. 2020/2021 (řádný termín)

FUD bile logocz

eu

evropská unie

evropský fond pro regionální rozvoj

investice do vaší budoucnosti

sociální sítě

facebook

instagram

youtube

 

adresa

univerzitní 28, 306 14 plzeň

www.fdu.zcu.cz

GPS: 49°43'30.7"N 13°20'54.7"E